تبلیغات
A.E.N - بررسی شیوع و علل ایجاد شین اسپلینت در ورزشكاران

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.com

شین اسپلینت  یا درد تیغه قدام ساق اغلب در ورزشکاران و بدنبال تمرینات ورزشی ایجاد می گردد. با توجه به اهمیت و شیوع بالای آن همانطور که در مقالات متعدد به آن اشاره شده، بر آن شدیم تا به بررسی شیوع و علل ایجاد شین اسپلینت در ورزشکاران بپردازیم.روش بررسی: از بین دانشجویان دختر سه دانشگاه علوم پزشکی، فردوسی و آزاد اسلامی 430 دانشجو که واحد تربیت بدنی می گذراندند به طور تصادفی انتخاب و پس از انجام معاینات لازم افراد مبتلا به شین اسپلینت مشخص شدند. سپس بین این افراد و یک گروه سالم که به طور تصادفی انتخاب شدند به مقایسه فاکتورهای مختلف پرداخته شد.یافته ها: از نظر شیوع 19% یا 82 نفر از 430 نفر مبتلا به شین اسپلینت بودند از این افراد 95.1% در هنگام دویدن دچار این آسیب شده اند. 38.1% افراد دارای عضلات تیبیالیس قدامی ضعیف که نسبت به گروه شاهد به طور وضوح بیشتر است. همچنین رابطه واضح آماری بین سفت و بدون پاشنه و چرمی بودن کفش و تعداد دفعات تمرین ورزشی در هفته با شین اسپلینت وجود دارد (P<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به شیوع نسبتا بالای این آسیب ورزشی توجه به ریسک فاکتورهای ایجاد آن مهم است. استفاده از کفش مناسب و آمادگی بدنی کافی قبل از تمرینات ورزشی سنگین از جمله راههایی هستند که می توانند در کاهش این آسیب ورزشی موثر باشد.

Image Hosted by Free picture hosting at www.iranxm.comتاریخ : شنبه 11 دی 1389 | 00:02 | نویسنده : احمدرضا بهادری پور | نظرات

  • اپل
  • گوف
  • اخبار وب
  • روزمره
  • Varzesh3.com ورزش سه


    ساخت کد موزیک آنلاین