تبلیغات
A.E.N - تاکتیک 

تاکتیک به معنای کار گروهی است ، اما در حال حاضر در دنیای فوتبال بویژه فوتبال سطح اول دنیا تا برنامه ای در معرض تمرین و هماهنگی بالای تیمی قرار نگرفته باشد و از آن در جهت اعتلای اهداف واقعی در فوتبال استفاده نشده باشد ، نام تاکتیک نمی دهند.

به عقیده تمامی کار شناسان ، تاکتیک با هوش بازیكنان رابطه مستقیم دارد و بازیكنان دارای ضریب هوشی پایین ، اصول تاکتیکی را به خوبی فرا نمی گیرند. مسئله دیگر که با تاکتیک رابطه مستقیم دارد ، تمرین تیمی است. هیچ تیم فوتبالی و هیچ بازیكنی را نمی توان یافت که بدون تمرینات طولانی و مداوم اصول تاکتیکی را فراگرفته باشد.

با یك نگاه ساده به بازیها می توان فهمید که نیاز به آشنایی با تاکتیکها و استفاده صحیح از این اصول با فوتبال آمیخته است و این آمیختگی چنان است که بدون آن پیروزی و ارائه فوتبال زیبا شدنی نیست.

به لحاظ فنی تاکتیکها به دسته کلی تقسیم می شوند :

تاکتیک های فردی

·        تاکتیک های تیمی

·        تاکتیک های ایستگاهی

الف - تاکتیک های فردی

تاکتیک های فردی به برنامه هایی اطلاق می شود که بازیكن به تنهایی در جهت رسیدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهی شده از این برنامه ها استفاده می نماید. بر اساس اطلاعات فیفا تاکتیک های فردی در ده دستور جای می گیرند:

1.     هر بازیكنی که صاحب توپ می شود ، یك حمله جدید آغاز می شود.

2.     هر بازیكنی که توپ را از دست می دهد باید دفاع کند ( حتی اگر توپ در منطقه حریف باشد. ).

3.     بازیكن نباید اجازه دهد که توپ از کنار وی عبور نماید ، در صورتی که می تواند آن را تصاحب کند.

4.     به خاطر حمایت از بازیكن هم دسته باید پاس مورد حمایت قرار گیرد.

5.     برای دریافت ، بازیكن باید به استقبال توپ برود تا مدافع حریف فرصت قطع کردن توپ را پیدا نکند.

6.  بازیكن با استفاده از فراست و زیرکی به موقع از دریبلینگ استفاده نموده و برای خود فضا ایجاد می کند و به فضای ایجاد شده می رود.

7.     بازیكن نباید اجازه بدهد توپ به زمین بخورد.

8.     بازیكن با قرار دادن بدن بین توپ و حریف ، توپ را پوشش بدهد.

9.     برای برقراری ارتباط باید رو به توپ بازی کرد.

10.                        شروع های مجدد یك حمله جدید است که با حمایت باید صورت گیرد.

بازیكنان فوتبال باید بتوانند از تکنیک ها که مهارت اجرای حرکات هستند در خدمت تاکتیک استفاده نمایند. تاکتیکی دارای احتمال موفقیت بیشتر است که با استفاده از تکنیک اجرا شده باشد.

با انجام تمرینات مداوم و صحیح نیز می توان تکنیک اجرای حرکات را بهبود بخشید.

ب - تاکتیک های تیمی

تاکتیک های تیمی خود به دو دسته خیلی مهم تقسیم می شوند.

·        تاکتیک های هجومی

·        تاکتیک های دفاعی

تاکتیک های هجومی برنامه هایی هستند که تیم بطور هماهنگ و سازماندهی شده از آنها در جهت بازی سازی ، مالكیت و رساندن توپ به محوطه جریمه حریف استفاده می نماید تا به تیم حریف ضربه بزند و صاحب گل شود.

به لحاظ فنی اصول حمله شامل موارد زیر است :

1.     عرض

2.     نفوذ

3.     خلاقیت

4.     تحرک در حمله ( بازی بدون توپ )

5.     حمایت

در ایجاد تاکتیک های هجومی داشتن مهارت در تکنیک هایی مانند کنترل ، پاس ، دریبلینگ و شوت و ... کاملا ضروری و لازم به نظر می رسد.

در حال حاضر تاکتیک های هجومی یكی از مهمترین تاکتیک هایی هستند که در فوتبال تراز اول دنیا نگاهی خاص به آنها می شود و تبیین و سازماندهی این گونه برنامه ها برای موفقیت تیمها الزامی است.

تاکتیک های دفاعی برنامه هایی هستند که بصورت گروهی از لحظه از دست رفتن توپ ، توسط تیم به معرض اجرا در می آید. بدون شك مهمترین اصل در فوتبال اصل دفاع است. بسیار مشاهده شده است که تیمهایی که خوب دفاع می کرده اند ، با حضور یك خط حمله متوسط توانسته اند تا مراحل بسیار بالا پیش روند.

بر اساس نظر کار شناسان اصول دفاع به قرار زیر است:

1.     تاخیر

2.     پوشش ( حمایت )

3.     تعادل

4.     تمرکز

5.     کنترل

رعایت کلیه اصول دفاعی به همراه انجام تمرینات مستمر و برنامه های دفاعی می تواند وزنه ای سنگین برای هر تیمی باشد. دفاع به ماهیت خاصی که در فوتبال دارد مهمترین اصل بازی است و توجه به آن برای همگان لازم است.

بازیكنان باید اصول دفاعی را بیاموزند و توسط مربیان تمامی نقیصه های بازیكنان رفع گردد. اجرای دفاع خوب می تواند در ایجاد حملات خوب نیز موثر باشد. زیرا حمله چیزی جز به دست آوردن توپ نیست که با دفاع امکان پذیر است .

ج تاکتیک های ایستگاهی

ضربات ایستگاهی یا شروع مجدد ها به واسطه فراوانی و وفور آنها در تمامی مسابقات فوتبال ، در امور تاکتیکی از جایگاهی خاص برخوردارند.

ضرباتی مانند ضربات دروازه ها ، ضربات آزاد مستقیم ، ضربات آزاد غیرمستقیم ، پرتابهای دست ، ضربات کرنر و ...... از جمله ضربات ایستگاهی هستند که تاثیر خاصی بر جریان بازی دارند.

در تمامی تیمهای فوتبال ضربات ایستگاهی از جایگاه خاصی برخوردارند و لزوم سازماندهی و برنامه ریزی بر روی آنها بر هیچ کس پوشیده نیست.

لزوم تمرین

در استفاده از تاکتیک ها مهمترین رکنی که وجود دارد ، تکنیک می باشد. بدون شك استفاده از تکنیک ها و مهارتها جزء بی چون و چرای فوتبال است. به واسطه اجرای خوب تکنیک ها است که فوتبال زیباتر می گردد و درصد موفقیت تاکتیکی نیز بالا می رود .

انجام درست تکنیک ها و تاکتیک ها نیازمند تمارین مداوم و پیوسته ایست که توسط مربیان طراحی گردیده و بررسی شده اند. تمارینی که می تواند در آموزش و یادگیری برای بازیكنان بسیار مهم باشد. تمارین می توانند شرایط مسابقه را برای مربیان و تیم بازسازی نماید ، تا در این شرایط یادگیری بهتر باشد.

به علت این که مهارتهای آموخته شده برای بازیكنان باید در شرایط بازی باشد و این مهارتها باید تقویت شود ، تکرار و تمرین مهمترین راه برای ایجاد شرایط خوب در یادگیری است.

همچنین تکرار و تمرین زیر نظر مربیان می تواند بهترین روش برای کاهش اشتباهات باشد. فقط در سایه تمرین است که تیمها می توانند برنامه های خواسته شده را اجرا نموده و به اهداف مورد نظر دست یابند. اما باید دانست رسیدن به این مهم ساده نیست . مربیان ما باید با مطالعات فراوان و بررسی های مختلف سعی در پیشرفت دانسته های خود داشته باشند و این دانسته ها را به بازیكنان انتقال دهند ، تنها در سایه همین امور است که می توان موفق گردید

منبع : www.majidjalali.comتاریخ : دوشنبه 1 آذر 1389 | 23:07 | نویسنده : احمدرضا بهادری پور | نظرات

  • اپل
  • گوف
  • اخبار وب
  • روزمره
  • Varzesh3.com ورزش سه


    ساخت کد موزیک آنلاین