تبلیغات
A.E.N - تکنیکهای انفرادی

پاس بغل پا

یکی از مهمترین تکنیکهایی که باعث رشد وتعالی یک تیم و یا بالعکس می باشد تکنیک پاس است که میتواند

یکی از موثرترین آموزشها برای مربیان وبازیکنان باشد .

معمولا 75% از مواقعی که توپ دراختیار یار خودی قرار دارد صرف انواع پاس ها به هم تیمی ها ودر سایر موارد

صرف دریبل یا باقی تکنیکها میشود .

از اینرو لازم می بینیم شروع مبحث آموزش را از تکنیک پاس آغاز کنیم .

تعریف پاس کامل

یك پاس آن زمان كامل است كه گیرنده پاس بتواند براحتی ازآن استفاده نماید پاس خوب باعث ارتباط مناسب بین بازیكنان شده درنتیجه اعتمادبه نفس تیم رابالا می برد بنا بر این هیچ چیز زودتر از پاس های بی دقت تیم و بازیکن را خراب نمی کند .

یك تیم وقتی توانایی حفظ توپ و ارسال پاس مناسب و حمایت محیط داشته باشد درنتیجه می تواند به موقعیتهایی دست یابد .

ویژگیهای یك پاس خوب

1- ساده باشد

2- بافریب توام باشد

3- دقیق باشد

4- سرعت لازم را داشته باشد

5- زمان ارسال مناسب باشد.

لازمه پاس ماهرانه 3چیزاست

1- تكنیك( بازیکنان با تکنیک بالا توانایی ارسال پاسهایی مناسب در راستای تاکتیک تیمی که توام با فریب حریف باشد را دارند)

2-انتخاب( انتخاب سریع در نوع و مسیر پاس باعث به هم ریختن تمرکز تیمی حریف میشود)

3-ارسال مناسب و به موقع (شاید شما بازیکنان کمی پیدا کنید که بتوانند پاسهای باصطلاح طلایی در شرایط خاص بازی بدهند . البته ارسال مناسب و بموقع مختص به عده خاصی نیست و تمامی بازیکنان باید از این توانایی حداقل بهره را دارا باشند که با تمرینات خاص میسر می گردد)

انتخاب پاس به پنج عامل دیگر محتاج است

1- آگاهی محیطی نگاه قبل از دریافت توپ به محیط وپیداكردن افراد

2- محل استقرارهم بازیان

3- نقاط مختلف زمین(هراندازه به دروازه خودنزدیك می شویم درصد اطمینان پاس باید بیشتروهراندازه به دروازه حریف نزدیك می شویم می توان از پاسها یی با ریسك بیشتر استفاده کرد)

4- به اهداف تاكنیكی تیم ارتباط داشته باشد

5- به قابلیتهای تكنیكی بازیكن توجه گردد

همچنین پاس دارای اشکال مختلف میباشد که بسته به کار برد آن استفاده و آموزش داده می شود

به عنوان مثال پاسهای بیرون پا علاوه بر خصوصیات خاصی که دارد اغلب موارد خالق صحنه های بسیار زیبا نیز می باشد که در مباحث بعدی مفصلا به اشکال پاس می پردازیم.

اما قبل از آموزش نحوه پاس چند مطلب مهم وقابل توجه مربیان

اگر بازیکنی توانایی ارسال پاس کوتاه را با شرایط پاس خوب که در بالا ذکر شد را ندارد حتما در ارسال پاسهای بلند نیز دچار مشکل خواهد بود .

اگر بازیکنی توانایی ارسال پاس خوب در شرایط بدون حضور حریف را ندارد حتما حضور یک یا دو حریف او را دچار مشکل خواهد کرد .

اگر بازیکنی توانایی پاس بادقت وحفظ خونسردی خود را در شرایط تمرینی وعادی ندارد در شرایط مسابقه دچار مشکل خواهد بود.

قابلیتهای بازیکنان خود را در ارسال انواع پاسها بشناسید و بر روی آنها کار کنید تا در مسابقات بتوانید آنهارا در کنار هم مکمل هم کنید.

تکنیک پاسهای زمینی

پاس با بغل پا

× پای تكیه بایددر کنار توپ با فاصله 4 انگشت قرار بگیرد وپای ضربه زننده باتوپ زاویه45الی90درجه بسازداگر سررا ساعت 12وتوپ وپای تكیه را ساعت6حساب كنیم پای ضربه زننده بایدبرای نونهالان ازساعت5حركت كند برای آماتورها ا ز ساعت4وبرای حرفه ای ها از ساعت3(فراموش نکنید که پای ضربه زننده باید در امتداد توپ حرکت کند واصطلاحا تا ساعت 9 بالا بیاید مزیت این حرکت دقت در پاس ،زیبایی پاس وحرکت پس از پاس میباشد )

× سرباید برروی توپ عمود باشد یعنی اگرسنگی راازبالای چشم رهاكنیم سنگ به روی توپ بیافتد .

× با پایین آ وردن مركزثقل بدن ضربه را توسط گودی داخل پا به مرکز توپ واردمی کنیم .

×تعقیب توپ پس ا ز ضربه تا رسیدن به هدف ( این کار باعث حرکت وحمایت میشود )

× پنجه پابایدحتماروبه بالاباشدزیرا باعث سفت شدن مفصل پامی شودوعلاوه بر دقت در پاس ا ز آ سیب دیدن مچ پا نیز جلوگیری می كند.

× برای پاس بایدروبروی یارباشیم باسرعت مناسب( سرعتی که مناسب فاصله باهدف باشد) ودقت بالا وهمچنین بموقع پاس بدهیم یعنی زمان پاس نه آنقدر دیر باشد که منطقه بازی شلوغ شود که هم تیمی مان نتواند از آن استفاده کند ونه آنقدر زود که نتواند از آن استفاده کند .

×پای تکیه در تمام اشکال پاس نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و برای زننده ضربه حکم مگسک را دارد اگر پای تکیه کج باشد توپ به همان سمتی میرود که پای تکیه رو به آن بوده .

×توجه کنید که یکی از اشکال پاسهای زمینی پاس بغل پا می باشد که در میان پاسها بیشتر شناخته شده است و بعلت دقتی که دارد از آن استفاده بیشتری می شود .

پاس با روی پا وبیرون پا

همان طور که گفته شد پاس یکی از تکنیکهای کلیدی جهت رشد فردی و تیمی است که در مبحث پاس با بغل پا به بحث در مورد تکنیک و موارد استفاده این نوع پاس و همچنین موارد کوچینگ آن پرداختیم.

اما پاس با روی پا در مواردی شبیه به پاس بغل پا از نظر تکنیکی میباشد ولی با توجه به خصوصیات وپیچیدگی خاص از نظر تکنیکی تفاوتهایی نیز دارد که قابل توجه مربیان نیز میبا شد.

البته ارسال این نوع پاس کمی سختر از پاس با بغل پا میباشد ونیاز به تمرین وممارست بیشتری نیز دارد .

همانطور که گفته شد خصوصیات یک پاس خوب آن است که در یافت کننده توپ بتواند به سادگی از آن درجریان بازی استفاده کند یعنی دارای سرعت و قدرت لازم باشد و در زمان مناسب ارسال شود .

اما از دیگر مزایایی که یک پاس خوب باید داشته باشد این است که باید با فریب توام باشد که این خصوصیت در پاسهای روی پا و بیرون پا بیش از سایر پاسها دیده میشود.

قبل از آموزش نحوه پاس چند مطلب مهم وقابل توجه مربیان

اگر بازیکنی توانایی ارسال پاس خوب در شرایط بدون حضور حریف را ندارد حتما حضور یک یا دو حریف او را دچار مشکل خواهد کرد .

اگر بازیکنیی قادر به حفظ خونسردی خود در هنگام ارسال پاس در تمرینات نیست در شرایط مسابقه دچار مشکل خواهد بود.

قابلیتهای بازیکنان خود را در ارسال انواع پاسها بشناسید و بر روی آنها کار کنید تا در مسابقات بتوانید آنهارا در کنار هم مکمل هم کنید.

تکنیک پاس با روی پا

پای تکیه

در این نوع پاس همانند پاس با بغل پا ، پای تکیه باید در فاصله چند سانتی (10 – 15 ) در کنار توپ قرار بگیرد و نوک پای تکیه باید مقصد و هدف پاس دهنده را نشانه برود ، اهمیت پایه تکیه آنقدر زیاد است که تاثیر بسزایی در شکل پاس دارد بعنوان مثال اگر پای تکیه کج باشد ضربه ما نیز به همان شکل خواهد بود ، ویا اگر پا در کنار توپ قرار نگیرد ضربه به زیر توپ خواهد خورد که باعث بلند شدن توپ از زمین میشود در ضمن زننده توپ در حالتی به توپ ضربه زده که تعادل نداشته که حاصل آن ارسال پاس نا موفق و بدون کیفیت میباشد .

پای ضربه زننده

در هنگام ضربه به توپ بایدنکات زیر را مورد توجه قرار داد

باید توجه داشت که پنجه پا کشیده باشد یعنی نوک پا رو به زمین باشد .

ضربه را با روی پا (قسمتی که بند کفش بسته شده) به قسمت میانی توپ و خط افقی توپ خطی که توپ را به دو قسمت بالا وپایین تقسیم میکند می زنیم . تا توپ به صورت مستقیم و روی زمین حرکت کند زیرا اگر ضربه به زیر توپ زده شود توپ بلند می شود و اگر به روی آن زده شود توپ پله می شود . که در اینصورت کنترل آن برای دریافت کننده بسیار سخت ویا محال است .

پای ضربه زننده باید در امتداد مسیر توپ حرکت کند .

بر خلاف پاس بغل پا در این نوع پاس نقطه ثقل بدن پایین نمی اید یا بعبارتی سوار بر توپ نمی شود بلکه با توپ یک زاویه 30 درجه می سازد .

وضعیت سر

· در هنگام ضربه باید سر را ثابت نگاه داشته و چشمها به توپ دوخته شوند .

· پس از ضربه باید توپ را با نگاهمان تعقیب یا حمایت کنیم .

اما مزایا و معایب این نوع پاس

مزایا

بازیکن می تواند از این نوع پاس در حالی که با سرعت می دود استفاده کند ومانند پاس با بغل پا نیاز به تغییر سرعت ویا ریتم دویدن نمیباشد .

همانطور که گفته شد خصوصیات یک پاس خوب آن است که با فریب توام باشد که در پاس روی پاو بیرون پا به راحتی میتوان مدافع را فریب داد به طوری که از قصد ما مطلع نشود .

از خصوصیات مهم این نوع پاس سرعت و قدرت آن است که باعث سرعت بخشیدن به بازی و استفاده از آن برای پاسهای دور نیز میباشد .

از این تکنیک نیز میتوان بجای شوت نیز استفاده کرد زیرا ضربه قوی و زمینی است که کنترل آن برای دروازه بانان دشوار است ، در ضمن بدلیل فریبی که در آن وجود دارد مدافعان را غافلگیر می کند .  

معایب

بدلیل ظرافت و سختی خاصی که در زدن این نوع ضربه وجود دارد ، بسیار آسیب پذیر است وبه ندرت بازیکنی را میتوان یافت که توانایی نواختن این نوع ضربات را داشته باشد .

همانطور که گفته شد قسمت کمی از پا در هنگام ضربه با توپ تماس دارد ، پس بنابر این نیاز به مهارت وتمرین بسیار دارد تا بازیکن بتواند در شرایط بازی از این نوع ضربه بزند .

در صد خطا در این نوع پاس بیشتر از انواع دیگر پاس است .

پاس بیرون پا

پاس با قسمت بیرونی روی پا یکی از زیباترین وهمچنین موثر ترین نوع پاس میباشد که در آن بازیکن میتواند با ارسال پاسهای چرخشی و کمانی شکل توپ را براحتی از مدافعان عبور داده و به هم تیمی خود بر ساند .

همانطور که گفته شد این نوع پاس یکی از پر فریب ترین انواع پاس است که نشانگر مهارت و توانایی بالای بازیکن میباشد .

حتما تا کنون شاهد ارسال چنین پاسهایی توسط بازیکنان بزرگ فوتبال بوده اید ، بنابر این به بازیکنان نیز توصیه میشود جهت ارتقاء سطح تکنیک فردی خود اقدام به فراگیری این نوع پاس بنمایند .

البته قبل از شرح تکنیک پاس بیرون پا لازم بذکر است که این نوع پاس را هم میتوان مثل پاسهای دیگر به دو مقیاس پاس کوتاه (که اصطلاحا به آن پاس تلنگری ) وبلند ( پاس کمانی شکل یا چرخشی ) میگویند تقسیم کرد ، البته در هر دونوع آن توپ بصورت چرخشی حرکت می کند .

تکنیک پاس بیرون پا ( تلنگری )

پای ضربه زننده

پای ضربه زننده باید بسمت داخل توپ حرکت کند .

در لحظه تماس با سایش قسمتی از بیرون پا به داخل توپ که همان قسمت میانی خط افقی میباشد ، به توپ حرکت چرخشی میدهیم .

چون ضربه ای که به توپ میزنیم مانند یک تلنگر است به این پاس ،پاس تلنگری میگویند .

در این نوع پاس لازم نیست که پای ضربه زننده در امتداد توپ حرکت کند که علت آن اینست که در این ضربه نیازی به قدرت نداریم وفقط یک اشاره کوچک تا جایی که توپ را با سرعتی مناسب هدایت کند ، کافیست .

پای تکیه

با فاصله کمی از توپ در کنار توپ قرار میگیرد .

در برخی مواقع تا حدودی خم میشود .

وضعیت سر

سر مانند سایر پاسها ثابت ونگاه به توپ دوخته میشود تا لحظه ضربه .

پس از ضربه باید با نگاه توپ را تعقیب نماییم .

تکنیک پاس بیرون پا (کمانی )

پای ضربه زننده

پای ضربه زننده از عقب به جلوی بدن حرکت میکند .

با قسمت بیرونی روی پا به قسمت مرکزی داخل توپ ضربه میزنیم .

اگر بخواهیم توپ از روی سر مدافعان حرکت کند باید به قسمت زیرین ویا اگر بخواهیم بر روی زمین حرکت کند باید ضربه را به کمر توپ بزنیم .

پای ضربه زننده باید در امتداد توپ حرکت کند .

پای تکیه

با فاصله کمی از توپ در کنار توپ قرار میگیرد .

در برخی مواقع تا حدودی خم میشود .

وضعیت سر

سر مانند سایر پاسها ثابت ونگاه به توپ دوخته میشود تا لحظه ضربه .

پس از ضربه باید با نگاه توپ را تعقیب نماییم .

مزایا

همانطور که گفته شد یک پاس خوب باید با فریب توام باشد ، که در این پاس این ویژگی وجود دارد .

بازیکن میتواند بدون تغییر ریتم دویدن اقدام به ارسال پاس نماید .

به علت حرکت چرخشی کنترل آن برای مدافعان سخت تر استوارسال آن در محوطه هجده قدم دروازه بانان را دچار مشکل خواهد کرد .

معایب

در پاس تلنگری قدرت کافی در پاس وجود ندارد و امکان ازدست دادن توپ زیاد است .

اگر چرخش آن با شدت باشد کنترل واستفاده از آن برای همبازیان دشوار است .

تکنیک بسیار دشواری است ودر صورت عدم مهارت بازیکن در ارسال صحیح میتواند تیم را دچار مشکل نماید .

منبع : سایت آقای وحید هاشمیانتاریخ : سه شنبه 4 آبان 1389 | 13:42 | نویسنده : احمدرضا بهادری پور | نظرات

  • اپل
  • گوف
  • اخبار وب
  • روزمره
  • Varzesh3.com ورزش سه


    ساخت کد موزیک آنلاین